DE

Elektronický obchod firmy PJ complex, s.r.o.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje nářadí, nástrojů a příslušenství pro výrobce oken mezi společností PJ complex, s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující")

Prodávající
PJ complex, s.r.o. se sídlem Dr.M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec 6 je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 7988, zabývající se prodejem příslušenství osobám a firmám zabývajícím se převážně výrobou oken a dveří.


Kupující
Osoba - při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Firma - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinna tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba
V sídle firmy na adrese Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec 6: Pondělí-Pátek: 7:30 - 15:30
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.pjcomplex.cz . objednavky@pjcomplex.cz , info@pjcomplex.cz, ev. faxem na čísle +420482311439, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceníky
Na www.pjcomplex.cz je k dispozici ke stažení průběžně aktualizovaný katalog s položkami, které jsou skladem s dodáním do druhého dne a s původními objednacímu čísly, která se používala doposud. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální základní platné ceny bez DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu týdne bez předchozího upozornění pokud to nově vzniklá situace bude vyžadovat.

V. Cenové kategorie
Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající individuálně na základě dosažených obratů v minulých obdobích platebních podmínkách a pod.

VI. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není uvedeno v e-shopu ani v katalogu, nebo není na skladě našich dodavatelů, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky, faxem nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit pouze v případě vyšších přepravních nákladů ev.při změně ze strany zahraničních dodavatelů.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "e-shop")
- elektronickou poštou na adrese objednavky@pjcomplex.cz , info@pjcomplex.cz.
- faxem na čísle 00420482311439.
- osobně v sidle firmy na adrese Dr.Milady Horákové, 185/66, 460 06 Liberec 6
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- objednací číslo, název a rozměr zboží dle katalogu a počet kusů
- způsob odebrání, platby a dopravy
- dodací adresu
- jméno a podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze pokud se jedná o skladové položky, eventuelně pokud se podaří objednávku stornovat u dodavatele.

VII. Platební podmínky
- platba v hotovosti při nákupu
- platba předem bankovním převodem
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
- poštovné dle platného ceníku české pošty. Velikost S je cena 120,- Kč/kus
- cena za dobírku je poštovné dle platného ceníku české pošty. Velikost S je cena 150,- Kč/kus
- platba na fakturu se splatností (u stálých zákazníků, pokud jejich neuhrazené faktury výrazně nepřekračují dobu splatnosti. Bude sjednáno a stanoveno individuálně)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky
Osobní odběr: Zboží je možno odebrat přímo v sídle firmy PJ complex, s.r.o. na adrese : Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec 6

Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou české pošty a.s.jako profibalík, nebo doporučený dopis. U objednávek přijatých do 14,30 hod. bude profibalík doručen během příštího pracovního dne. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od jejího přijetí. Cena profibalíku je 95,- Kč, u zásilek nad 2 kg se řídí dle ceníku české pošty, nejvýše je však 150,- Kč. Cena doporučeného dopisu je 35,- Kč s dodáním zpravidla do 2 pracovních dnů. Cena dobírky je 130,- Kč.  Objemnější a těžší zásilky zasíláme přepravní službou Toptransu, dle jejich platného ceníku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout její převzetí pokud je neúplná nebo poškozená.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem faxem, nebo telefonicky prodávajícímu a dohodnout se na dalším postupu. S dopravcem je třeba sepsat škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem, nemusí být na dodatečné reklamace neúplnost nebo poškození dodávky bran zřetel.

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a jeho dodavatelů.

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2006. Prodávající si vyhrazuje právo pokud to budou nové skutečnosti vyžadovat tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění změnit.

Aktualizováno 28.2.2019

 
 
Obchodní systém Shop4u © 2000-2023